Општи услови коришћења интернет продавнице www.sarenice.com

Интернет продавница www.sarenice.com бави се продајом својих производа робне марке „Шаренице“ крајњим купцима преко интернета. Продаја преко наведеног веб-сајта обавља се у оквиру регистроване предузетничке радње Слађана Ђенић Пр Израда сувенира и других разноврсних предмета „Шаренице“, Београд (у даљем тексту ШАРЕНИЦЕ). Према Закону о заштити потрошача (Сл. гласник РС бр. 62/2014) куповина преко наше интернет продавнице сматра се продајом на даљину. Овим текстом дефинисана су општа правила куповине преко интернет продавнице www.sarenice.com. Стога Вас молимо да пажљиво прочитате текст и упознате се са правилима која примењујемо.

Уколико дође до измена важеће законске регулативе или пак наше пословне политике задржавамо право да променимо услове коришћења интернет продавнице без претходног обавештавања својих купаца. Молимо Вас да пре сваке куповине проверите информације o условима пословања. Коришћењем продавнице тј. куповином на истој сагласни сте са овде наведеним општим условима коришћења.

О производима – опис производа и цене

Производи приказани на веб-сајту организовани су по категоријама. У опису сваке категорије и сваког појединачног производа истакнута су основна обележја тог производа. Настојимо да све производе опишемо што је могуће прецизније. И поред тога, не гарантујемо да се ипак неће поткрасти нека грешка у опису производа. Уколико сматрате да неки производ не одговара опису са сајта можете да га вратите на начин који је предвиђен у случају рекламације.(детаљније о томе прочитајте под Повраћај робе и раскид уговора)

Уз сваки производ јасно је истакнута његова продајна цена, без урачунатих трошкова доставе. (детаљније о трошковима доставе прочитајте под Плаћање и достава) Изузетак од тога представља наручивање персонализованих, како појединачних тако и производа који се наручују као корпоративни поклони, и у том случају се цена и остали комерцијални услови договарају посебно у процесу наручивања преко имејла.

Продавац задржава право промене цена без претходног обавештавања купаца. Купац има право да добије производ по цени која је била видљива у тренутку када је извршио поруџбину, без обзира на њену евентуалну промену пре извршене испоруке.