Интелектуална својина

Интернет презентација www.sarenice.com са интернет продавницом састоји  се од сопствених садржаја, као и садржаја партнера или оглашивача, па је у складу са позитивним законским прописима строго забрањено исте користити у незаконите сврхе, нити ради промовисања незаконитих радњи. Интернет презентацију www.sarenice.com са интернет продавницом могу користити особе било ког узраста на сопствену одговорност, а ШАРЕНИЦЕ се не могу сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем исте.

ШАРЕНИЦЕ су власник ауторских права на свим сопственим садржајима (дизајнерским решењима производа и амбалаже, свим текстуалним, визуелним и звучним материјалима коришћеним у интернет презентацији, као и базама података и програмском коду презентације и продавнице). Свако неовлашћено коришћење било ког дела интернет презентације се, сходно законским прописима о заштити ауторских права, сматра кршењем ауторских права ШАРЕНИЦЕ и подложно је тужби за надокнаду штете.

Уколико пак корисници интернет презентације и продавнице www.sarenice.com сматрају да им је наша презентација повредила ауторска права, молимо да нас контактирате како би неодложно приступили провери тврдњи и уклањању таквих садржаја у случају да су Ваше тврдње тачне.