Intelektualna svojina

Internet prezentacija www.sarenice.com sa internet prodavnicom sastoji  se od sopstvenih sadržaja, kao i sadržaja partnera ili oglašivača, pa je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima strogo zabranjeno iste koristiti u nezakonite svrhe, niti radi promovisanja nezakonitih radnji. Internet prezentaciju www.sarenice.com sa internet prodavnicom mogu koristiti osobe bilo kog uzrasta na sopstvenu odgovornost, a ŠARENICE se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem iste.

ŠARENICE su vlasnik autorskih prava na svim sopstvenim sadržajima (dizajnerskim rešenjima proizvoda i ambalaže, svim tekstualnim, vizuelnim i zvučnim materijalima korišćenim u internet prezentaciji, kao i bazama podataka i programskom kodu prezentacije i prodavnice). Svako neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet prezentacije se, shodno zakonskim propisima o zaštiti autorskih prava, smatra kršenjem autorskih prava ŠARENICE i podložno je tužbi za nadoknadu štete.

Ukoliko pak korisnici internet prezentacije i prodavnice www.sarenice.com smatraju da im je naša prezentacija povredila autorska prava, molimo da nas kontaktirate kako bi neodložno pristupili proveri tvrdnji i uklanjanju takvih sadržaja u slučaju da su Vaše tvrdnje tačne.